Egernsund

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Arkæologi Sydfyn

Sted- og lokalitetsnr.
401538-4

Anlæg og datering

Vrag, Jernalder (dateret 1 - 174 e.Kr.)
To dateringer K-1216 og K-2516 blev sammenstillet.
Vrag, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)
Dendrokronologiske prøver og datering. Ingen af prøverne havde splintved bevaret. Yngste årring dateret til 1104, fældningstidspunkt beregnet til efter 1121 e.kr.
Vragdel, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)
Sejlspærring, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1966 Botanisk analyse
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
Vedbestemmelse af nagler på prammen: pil. Naglekiler: eg.

1966 Anmeldelse fra privat
Museet på Sønderborg Slot

1966 Planering ved byggeri/anlæg
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Dele af en middelalderlig pram, et formodet sidesværd, samt en stammebåd opfisket af stenfisker P. Kliver I forbindelse med anlæggelsen af Egernsundbroen. Fundet på ca. 12 m dybde, begravet under ca. 1,5 m mudder. Lokaliteten dykkerbesigtiget samme dag.

1966 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium

1966 Museal besigtigelse
Vikingeskibsmuseet
Stammebåd af eg fundet 1966 sammen med "Egernsundprammen" (j.nr. 97). Kun fragmenter af båden fandtes og formen kan således ikke rekonstrueres. Tværsnittet var stammerundt. Ved den ene side var lønningen nogle steder intakt. Båden blev fundet i det smalle sejlløb mellem Alnor og Egernsund ud mod sejlløbet og blev optaget af stenfiskere i forbindelse med anlæggelsen af Egernsundbroen. Tæt ved båden fandtes det såkaldte "sidesværd" som formodentlig er en del af bådens ene side.

1966 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
Vedbestemmelse af nagler på prammen: pil. Naglekiler: eg.

1966 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Dykkerinspektion på stedet og opsamling af diverse vragdele, bl.a. træprøver og nagler til C-14 datering.

1966 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Opmåling af vragdelene, der syntes at være fra en fladbundet, klinkbygget pram af eg, mål: 7,0 x 2,0 x 0,5 m.

1967 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
C-14 datering K-1216: cal. AD 1180 e.Kr. (AD 1030-1226).

1967 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
C-14 datering K-1216: cal. AD 1180 e.Kr. (AD 1030-1226).

1967 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Besigtigelse af fundstedet. Det skønnedes, at anlægsarbejdet I forbindelse med brobyggeriet ikke ville true vraget.

1967 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Bjærgning af de resterende dele af prammen. Vraget har tilsyneladende ligget umiddelbart under et lag af parallelt liggende stokke I 11 m dybde. Disse stokke kan følges over en længde af mindst 20 m I udgravningens kant, og det fremgik tydeligt, at de var afhugget og afkvistet med skærende redskaber. Foreløbig tolkning: del af en mulig spærring.

1975 Kulstof 14 datering
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
Stammebåden (j.nr. 315) er i 1975 C-14 dateret til år 30 +/-75 e.Kr. (Prøve nr K-2513 + K-2514)

1975 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Model af prammen (1:10) udført af P. Lorin Rasmussen.

1975 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Naturvidenskabelige Undersøgelser
Stammebåden (j.nr. 315) er i 1975 C-14 dateret til år 30 +/-75 e.Kr. (Prøve nr K-2513 + K-2514)

1996 Uspecificeret museal aktivitet
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske Undersøgelser
Rekonstruktion af prammen (1:1) udført af Middelaldercenteret I Nykøbing Falster.

2001 Dendrokronologisk datering
Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser
To dateringer K-1216 og K-2516 blev sammenstillet.

2001 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser
To dateringer K-1216 og K-2516 blev sammenstillet.

2002 Dendrokronologisk datering
Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser
Dendrokronologiske prøver og datering. Ingen af prøverne havde splintved bevaret. Yngste årring dateret til 1104, fældningstidspunkt beregnet til efter 1121 e.kr.

2002 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser
Dendrokronologiske prøver og datering. Ingen af prøverne havde splintved bevaret. Yngste årring dateret til 1104, fældningstidspunkt beregnmet til efter 1121 e.kr.