Bundgaardene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100405-21

Fredningsnr.
09113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenbygget grav, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Baneareal SØ for Jetsmark Kirke, Jetmark S. sydl. del 10 ah. Jernalder stengrav, bygget af to lag vægsten og en nedstyrtet dæksten. OBS. Jammerbugt Kommune er oplyst om, at fortidsmindebeskyttelseslinjen på 100 m (naturbeskyttelseslovens § 18) ikke mere er gældende, da graven er tildækket igen. Graven er fortsat fredet (reg.nr. 0911:3), men er ved overdækningen automatisk overgået til at være omfattet af bilaget til museumsloven, kap. 2, nr. 10, fortidsminder omfattet af kapitel 1, som ikke er synlige i terrænet. Da stengraven var synlig var den omfattet af Kapitel 1 i bilaget (stengrave).
Undersøgelsehistorie  (7)
1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stensat romersk Jernalders Lerkargrav af sædvanlig Vendsysseltype. Fundet 1912 ved Anlæget af Løkkenbanen; staar endnu, delvis sammenfalden, paa Banens Grund, tæt Ø. for Skinnelegemet. Den er bygget paa følgende Maade: Nederst 9 store Sten, stillet i Firkant omkring Gravbunden, med en Fladside indad; der staar 3 i hver Langside, 1 i Østenden, 2 i Vestenden; 2det Lag Sten: derover er anbragt i liggende Stilling, indadkragende, ialt 11 ligesaa store Sten, nemlig 4 i hver Langside, 2 i Østenden, 1 i Vestenden; 3dje Lag Sten: over 2det Lag Stens Yderender har været anbragt til alle Sider en Række mindre Sten (10 er bevaret i Stilling), som Modvægt for Dækstenenes Tryk; Dæksten: her har været 2; den ene ligger endnu i Graven, nedvæltet (1,25 x 1,00 m. 0,30 m tyk). - Gravrummet er ved Bunden 2,25 m. langt i Ø-V, 1,60 m. bredt; foroven (i Dækstens Højde) er det 1,50 m. l., 1 m. br. Gravrummet har været 1,40 m. højt fra Bund (som synes - mod Sædvane - at have været brolagt) til Dækstenenes Underflade. Graven er forsænket i Jorden, saaledes at Dækstenenes Omrids har ligget tæt under Pløjelag. - Der fandtes Lerkar, som bortkom.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jernalders Stengrav, bygget af to lag vægsten og en nedstyrtet dæksten.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2012 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2009.7.23.03/NJM-0018
Kulturstyrelsen
Den tidligere Pandrup Kommune har uden tilladelse opfyldt hullet over romertidsgraven med jord og sået græs henover, på foranledning av et cykeluheld, hvor en skloleelev er vætet ned i graven. Styrelsen har efterfølgende, pga. den tætte beliggenhed op mod cykelstien og at selve stensætningen ikke er berørt, godkendt dette. Jammerbugt Kommune er derfor oplyst om, at fortidsmindebeskyttelseslinjen på 100 m (naturbeskyttelseslovens § 18) ikke mere er gældende, da graven er tildækket igen. Graven er fortsat fredet (reg.nr. 0911:3), men er ved overdækningen automatisk overgået til at være omfattet af bilaget til museumsloven, kap. 2, nr. 10, fortidsminder omfattet af kapitel 1, som ikke er synlige i terrænet. Da stengraven var synlig var den omfattet af Kapitel 1 i bilaget (stengrave).

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)