Bøtø Nor
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070213-61

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vrag, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)
kalfatret med dyrehår, stofstykker i kipperv

Undersøgelsehistorie  (7)
1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: 220
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Crumlin-Pedersen anbefalede efter besigtigelsen en undersøgelse så hurtigt som muligt, idet der sandsynligvis er tale om et meget velbevaret 1400 tals handelsskib.

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: 265
Guldborgsund Museum
Fundstedet er beliggende i et tidligere, nu inddæmmet område lidt nord for Gedesby. Skibsdelene fremkom i ca. 2,5 m dybde i kanten af kanalen. 3-4 bordplanker, 2 fragmenterede spanter samt muligvis en stævn blev blotlagt. Træet var vanddrukkent, men meget velbevaret.

1988 Museal udgravning
Journal nr.: 220
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
En mindre udgravning blev foretaget, og man vurderede at der var tale om et usædvanligt velbevaret skibsfund af et formodentligt lokalt, mindre fragtfartøj. Vraget blev herefter tildækket igen.

1988 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 220
Nationalmuseet, Forskningsafd., Marinarkæologiske Undersøgelser
I forbindelse med oprensning af afvandingskanal fandtes skibsdele. Blandt andet spanter, bordplanker og del af stævn.

1988 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 265
Guldborgsund Museum
Fundoplysninger indmeldt af Torben Dynesen. Bøtø Nor Pumpestation, Marrebæk. TLF: 03874065.

1990 Museal udgravning
Journal nr.: 220
Nationalmuseet, Skibshistorisk Laboratorium
Vraget blev udgravet samt dokumenteret.

1999 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 220
Nationalmuseet, Forskningsafd., Naturvidenskabelige Undersøgelser

Litteraturhenvisninger  (0)