Stidal I

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160105-239

Fredningsnr.
241172

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tinglyst 2004: Høj, 2,2 m høj i NNV og 1 m høj i SSØ, diameter 20 m. I centrum en lav fordybning. Overfladen er overalt beska- diget af gamle plantefurer. Umiddelbart nordvest for fredet højrest 2411:73
Undersøgelsehistorie

1997 Anmeldelse fra privat
Silkeborg Museum
Silkeborg Museum blev gjort opmærksom på, at der fandtes en større uregistreret gravhøj i en plantage.

1997 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højen bedømmes som fredningsværdig og der vil ved lejlighed blive foretaget en prøveundersøgelse.

1997 Museal besigtigelse
Silkeborg Museum
Ved besigtigelsen fremtrådte højen som en aflang, nærmest 8-talsformet og ca 30 m lang højning med længderetning NV-SØ. Den NV-del af højen er cirkulær med en dia. på ca 18 m og med en højde på op mod 3 meter. Centralt i denne del af højen ses spor efter en gammel nedgravning. Mod SØ flader højen ud til en højde på omkring et par m. Den sydlige del af højen er forstyrret af et gammelt hulvejsspor.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2004 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Høj, 2,2 m høj i NNV og 1 m høj i SSØ, diameter 20 m. Beskadiget af gamle plantefurer. Beliggende umiddelbart nordvest for fredet højrest 2411:73 (sb. 252).

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bevokset med lyng, mos, nåletræer og birk. Fortidsmindet er vokset sammen med f.nr. 241173.


Billeder

Oversigtsfoto