Tøjstrup
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090109-17

Fredningsnr.
381610

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrave ved Tøjstrup Voldgravene ved Tøjstrup består af to i forlængelse af hinan- den liggende nord-sydgående vandfyldte grave, der hver måler ca. 32 x 16 m, og som er adskilt af en ca. 6 m bred dæmning med et lille gennemløb. Gravenes sider er rette og kampestens- satte. Endvidere en sydøst herfor liggende øst-vestgående, del- vis vandfyldt grav, der måler ca. 35 x 8 m. Gravenes form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyldning. Op- rensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantik- varen.
Undersøgelsehistorie  (3)
1969 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
3 voldgrave.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fundet som beskrevet. Husk: Skitse.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)