Svindinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090110-30

Fredningsnr.
381814

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted Et i en skrænt ved Kongshøj å ved en vinkelformet grav afskå- ret voldsted, begrænset mod nord af et lille engdrag ved åen. Den uregelmæssigt firkantede borgbankes sydl. langside er ca. 18 m, den nordl. 23,5 m, den østl. smalside måler ca. 15 m og den vestl. ca. 11. Højden er ca. 3-3,5 m over søndre gravbund, og banken er beskadiget ved en dyb indgravning fra vest. Den borgbanken i syd og til dels i øst og vest fra den naturli- ge skrænt adskillende gravs bredde er foroven ca. 14,5 m, og det ved graven i skrænten fremkomne grundsnit måler i øst-vest foroven 28 m, i nord-syd ca. 15 m. Fredningen omfatter borgbanken, grav og gravs sider samt en til gravens bredde svarende jordstrimmel på de sider (nord og til dels øst og vest), hvor kunstig grav mangler.
Undersøgelsehistorie  (4)
1918 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1943 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted afsat med signatur på målebordsblad fra 1950 (rettet 1943), men ikke på målebordsblad fra 1885.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted. Voldstedet forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Dog var dette tilgroet med såvel unge som gamle løvtræer. . Mål: ingen oplysninger om mål. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)