Blæshøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100406-20

Fredningsnr.
08116

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Bygning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Rest af "Blæshøj", kun ca. 1/4 af højen tilbage, hvori ind- bygget cement-vandbeholder. I skel til matr.nr. 24f af V. Hjermitslev by og sogn.
Undersøgelsehistorie  (5)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, c. 13 F. høi; næsten Halvdelen afskaaren af Veien; men Hovedgraven næppe forstyrret. Hører for en Del til Alstrup Sogn. Bevoksning: 1979: Græs

1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af "Blæshøj", græsklædt, i Skellet mellem Saltum og Vester Hjermeslev. Søndre Halvdel bortskaaret af Vejen, nv. Højside (mod Hjermeslev) stejlt afskaaret. Vestsiden borttaget af et Hus; her er indlagt en muret Vandbeholder. Spidst tilløbende mod Øst, hvor der ses et nygravet Hul. Hvad der endnu staar af Højen er næppe mere end c. 1/4 af den oprindelige; denne Rest er endnu c. 2 1/2 m. høj, c. 17 m. i Tværmaal i Ø-V, c. 11 m. i N-S. Det har saaledes engang været en meget stor Høj, hvis Midte har ligget omtrent hvor nu Husets Østgavl er; her, noget V. for Vandbeholderen, fandtes for c. 35 Aar siden en mandslang Stenkiste med svær Overligger, indeholdende Lerkarskaar, som bortkom; det har rimeligvis været Centralgraven. For en Snes Aar siden rodede Frk. Zangenberg fra Thisted i Højen. -Højresten har nu plan Topflade, hvis Rand i Vest og Syd er nyplantet med Gran. Kun en ringe Del af Højen ligger i Vester Hjermeslev S. (Matr. 24f). Bevoksning: 1979: Græs

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af "Blæshøj", kun ca. 1/4 af Højen tilbage, hvori indbygget Cement-Vand-Beholder.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Tilstand som beskrevet i sb, men i V og N to nye huller i siden, 60 cm. dybe, 50 cm. i tværmål. Dias: 02.16. Bevoksning: 1979: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)