Tinghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100406-29

Fredningsnr.
08112

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Tingsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/10 1928, gdr. Morten Østergaard Pedersen og hustru, Tinghøjgaard. "Tinghøj", 5 x 28 m; hele midten dybt indsænket; herfra udløbere mod syd og øst. Østre højfod stærkt afgravet. Ved vestfoden en sten, hvorpå står: Hvetbo Herreds Tingsted ind- til 1688.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En c. 15 F. høi Gravhøi, stærkt udgravet i Midten, men næppe fuldstændig. Bevoksning: 1979: Græs

1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor, græs- og lyngklædt Høj i Ager, firkantet ompløjet, tæt Ø. for Amtsvejen. "Tinghøj". 5 m. høj, 28 m. i Tværmaal. I Midten en rund Sænkning, 1,75 m. dyb, 7 m. vid, hvorfra strækker sig 2 Udløbere ud gennem Højsiden, en mod Øst og en mod Syd, begge 3 m. brede. Østre Højfod stejlt afgravet. - Fredlyst 1928. Bevoksning: 1979: Græs

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tinghøj", 5 x 28 m; hele Midten dybt indsænket; herfra Udløbere mod Syd og Øst. Østre Højfod stærkt afgravet. Ved Vestfoden en Sten, hvorpaa staar: Hvetbo Herreds Tingsted indtil 1688.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af tysk militær, restaureret 1949-50 ved ing. Lotz.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 5,0 x 27,0 x 27,0 m. Flad top, diam. af topflade 18 m. Mod S ses 2 x 2 sten i højfoden, de to fritliggende 80-90 cm. høje. På S-siden to flade skår efter ret nye afgravninger. Mod Ø går højfoden stejlt ned og en sti fører op på toppen. I Ø-lige højfod en granitpæl rejst af historisk samfund med påskriften: Hvetbo Herreds Tingsted indtil 1689. Dias: 03.01. ** Seværdighedsforklaring ** Anselig høj med smuk udsigt. Bekvem beliggenhed lige V for A11. Bevoksning: 1979: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Græsklædt høj i ager nær vej.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)