Bette Tølhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100406-37

Fredningsnr.
081115

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, 2,5 x 12 x 8 m. Centrum og den vestlige del af den oprindelige høj er gravet bort. Højen er plantet til med træer, men er ellers dækket af græs og lyng.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, c. 8 F. høi. Hele Toppen er afgravet, men Underdelen er ikke forstyret.

1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Fyrreplantage, 2 m. høj, c. 16 m. Tværmaal, den vestlige ]"Bette Tølhøj"[ af de 2 "Tølhøje". Hele den vestlige Halvdel af Højen er bortgravet i nyere Tid; der vides intet om Fund. Gravningen er ført til lidt over Bund; mulig er dog Midtgraven ikke naaet. I Toppen en flad, trugformet Sænkning.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uanselig Forhøjning med Midterkrater.

1989 Tinglysning
Journal nr.: 6111-0139
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 6111-0139
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest. 2,5 x 12 x 8 m. Centrum og den vestlige del af den oprindelige høj er gravet bort. Højen er plantet til med træer, men er ellers dækket af græs og lyng.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Bar højrest i blandet skov.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
"Tølhøj". Højrest beliggende i mindre plantageskovareal.

Litteraturhenvisninger  (0)