Krastrup voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120701-76

Fredningsnr.
12097

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Krastrup voldsted Voldstedet består af en kvadratisk borgbanke, hvis topflade måler ca. 18 x 19 m, samt de omgivende vandfyldte voldgrave, der foroven måler indtil 21 m, og hvis udvendige skrænter er fra 1 til 3 m høje, højest i det sydøstre hjørne. Udenfor den vestre voldgrav er en dæmning, der foroven er 9 m bred og ved foden ca. 20 m. Dæmningen er ca. 3 m høj på ydersiden og ca. 1 m høj ind mod voldgraven. Over den søndre voldgrav er ført en 5,5 m bred muret bro, og vest for denne er gravenes udven- dige kanter stensatte. Gravenes skråninger er træbevoksede. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbygning. Grænsen for det fredede areal, der måler ca. 39 x 50 m, for- løber langs gravens udvendige øvre kant, i vest dog langs den udvendige fod af dæmningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Denne fredning berører ikke den eksiste- rende bebyggelse på borgbanken.
Undersøgelsehistorie  (5)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1998 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3957
Aalborg Historiske Museum
Udvidelsen medførte ingen forstyrrelse af det fredede anlæg, ligesom der ikke kom nye oplysninger om voldstedet for dagen.

1998 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3957
Aalborg Historiske Museum
Udvidelse af gården østfløj, der er beliggende på det fredede voldsted 1209:7.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)