Guldager Høje
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100406-39

Fredningsnr.
08111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/11 1928, A/S "Mejeriet Saltum" Vestre "Guldagerhøj", 2 x 20 m; sydsiden stærkt forgravet. Topfladen ujævn.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, c. 7 F. høi, afgravet stærkt foroven. Bevoksning: 1979: Græs

1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nedre Halvdel af stor Høj, den nordvestre af "Guldager Høje". Nu c. 2 m. høj, 18-20 m. i Tværmaal. Lyngklædt. Øvre Halvdel er bortgravet; Højens uregelmæssigt fordybede Overflade er c. 8 m. i Tværmaal. Siderne er afgravede i V. og S. - Forsøgt fredlyst 1928 uden Resultat: Ejeren, Husejer Peder Christensen, paatænker (dog ikke foreløbig) at rydde Højen for paa Tomten at bygge nyt Hus. -Ligger højt m. vid Udsigt. Bevoksning: 1979: Græs

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestl. "Guldagerhøj", 2 x 20 m.; Sydsiden stærkt forgravet. Topfladen ujævn.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2,5 x 21,0 x 21,0 m. Toppen er afgravet som en uregelmæssig, flad hulning, hvis kant er højest mod V, hvor højen er målt. Siderne står stejlt ned i N og flader jævnt ud mod S. Ujævn overflade med spor af afgravninger. I SV har færdsel afslidt bevoksningen og dannet lodrette skår nær toppen. På toppen ses en bålplads og i V-siden er opstillet to udsigtsbænke på og nær toppen. Dias: 01.27-29. *** Genbesigtigelse *** 23.09.1986: "Vester Guldager Høj". Mål: 2,0 x 20,0 x 20,0 m. Som beskr. Lappes sammen. Se lommebog om evt. flere høje umiddelbart N-for. Bålafbrænding på den ca. 10 m. store topflade. Indgravning i SV. Afs. som på 4 cm.-kort. Ang. sb. 40, 41 - Se plac. på sb.-kort. CLB Bevoksning: 1979: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Amseelig, græsklædt høj i udyrket græsareal.

Litteraturhenvisninger  (0)