Galgehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100406-47

Fredningsnr.
08113

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Midterste "Galgehøj"; 4 x 22 m; i midten en stor 2 m dyb sænkning. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høi, overpløiet paa en stor Del af Siden og med store Gravninger i Overdelen. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyng- og græsklædt Høj i vestre Udkant af Plantage, bevoxet med ung Fyr og Gran. 4 m. høj, 22 m i Tværmaal. I Midten en c. 7 m. vid, 2 m. dyb, trugformet Sænkning. Et gammelt Brud i NV-Siden. NØ-Siden er en Del udjævnet. Stød efter gammel, fældet Bevoxning ses paa alle Sider. Den midterste af "Galgehøje". - Fredlyst 1928. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Midterste "Galgehøj", 4 x 22 m.; i Midten en stor, 2 m. dyb Sænkning. I Plantage.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 4,0 x 25,0 x 25,0 m. Hele toppen er udgravet til et hul, 2 m. dybt, 9 m. i tværmål. Overfladen er ujævn med talrige spor af mindre gravninger. Fra NV, NØ, Ø og S fører stier op på højen. Mod N er rejst en signalmast på toppen. Alle skader er tilgroede. Dias: 02.09-11. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i skovkant. Højen ligger nær en anden høj.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)