Galgehøje
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100406-48

Fredningsnr.
08114

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Sydligste "Galgehøj", 3 x 22 m; meget ujævn overflade. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, lyngklædt Høj i søndre Udkant af Plantage, bevoxet med ung Fyr og Gran. 3,50 m. høj fra Ø. og N., c. 2,50 m. høj fra V. og S., 22 m. i Tværmaal. Affladet Top. Topfladen, som viser uregelmæssige, flade Neddybninger efter gamle Gravninger, er 6-7 m. vid. Sydsiden er skraat afgravet ned mod Ager. Den sydøstlige af "Galgehøje". - Fredlyst 1928. Bevoksning: 1979: Græs

1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydligste "Galgehøj", 3 x 22 m.; meget ujævn Overflade. I Plantage.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I toppens S-lige del et uregelmæssigt hul, 1,2 m. dybt. En fordybet rende, ca. 1 m. bred, fører fra hullet ned ad højsiden mod V. Overfladen er ujævn med spor af talrige mindre huller. S-siden er stejlt afgravet. Alt er tilgroet. I V-lige højfod er gravet to nye huller, ca. 90 cm. dybe, 1,2 m. i tværmål. Fra N, NV og V fører stier op på højen. De nye huller er tidligere meddelt FFF pr. brev. Dias: 02.12+14. Bevoksning: 1979: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i kant af plantage. Tvillinghøj.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)