Gunderstedgård voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
120702-112

Fredningsnr.
131098

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Gunderstedgård voldsted Voldstedet består af en ca. 70-80 m x 100-120 m stor banke med størst udstrækning i nord-syd. Banken er omgivet af gra- ve i vest, syd og øst. Gravene i syd og øst er ca. 3-4 m dybe og måler fra overkant til overkant ca. 25-30 m, medens den vestlige grav fremtræder mindre klart, ca. 2 m dyb og en bredde af ca. 10-15 m. Gravene er tørre, bortset fra den nordlige del af den østre grav, som fremtræder som en lille dam, og den vestre grav i hvis bund der løber en grøft. På den nordlige del af voldstedet ligger ejendommens byg- ninger samt have og gårdsplads, medens den øvrige del (stør- stedelen) af voldstedet er græsklædt og udyrket. Fredningen omfatter ikke bygningerne. Fredningsgrænsen går langs gravenes ydre overkant i vest, syd og øst, medens den i nord følger en (skrå) linie, der forbinder de nordlige afslutninger af gravene i vest og øst. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Den del af det fredede areal, som bruges som gårdsplads og have, kan fortsat anvendes på samme måde. En koteopmåling vil senere blive udfærdiget og lagt til tingslysningsdokumenterne.
Undersøgelsehistorie  (4)
1982 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1998 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1000
Vesthimmerlands Museum
Ved besigtigelsen blev det konstateret at betydelige dele af voldanlægget ligger uden for fredningszonen nord og nordvest for gården.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Gundersted Voldsted.

Litteraturhenvisninger  (0)