Præstegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-75

Fredningsnr.
533424

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Nylars. Høj, 1,25 x 17 m. Afgravet mod Ø. Flad sænkning i toppen. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Præstegaardens nordligste Jordstykke ligger en med Krat og Tjørn tæt bevoxet stor Stenrøse. Bevoksning: 1985: Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 17 m. Afgravet mod Ø. Flad Sænkning i Toppen. Træbevokset i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj (røse) 1,4 x 14 x 10 m. Hvis overflade i ældre tid er afgravet til en nogenlunde jævnt syd-hældende flade. Hertil kommer, at nærpløjning gennem de senere år har beskåret højfoden drastisk, således at denne over det meste af omkredsen fremtræder som en ca. meterhøj brink, hvor den stenfyldte højfyld flere steder træder frem. Højarealet er således reduceret væsentligt, jfr. det på fredningstidspunktet opgivne tværmål: 17 m. Det bemærkes dog, at der ikke aktuelt synes at finde afpløjningsted, at dømme efter vegetationen. En nabo (på "Solhøj" N for højen) oplyste, at højen i hans drengetid (før fredningen i 1943) havde været mere end dobbelt så stor: ca. 30 m. i diam. og flere m. høj. Det meste af højen var gravet af og benyttet til opfyldning af en lavning. Bevoksning: 1985: Løvtræer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)