Boller Nederskov vest
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
170112-53

Fredningsnr.
291223

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men er ikke tinglyst ***************************** Høj. 1,7 x 20 m i NV-SØ, og 13 m i NØ-SV, idet den SV-lige tredjedel af højen er bortskåret af fredskovsdiget. Hen over højens NØ-del forløber en sti, som har slidt sig noget ned i højen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1239
Horsens Museum
Ved besigtigelse i anden anledning blev A.H. Nielsen opmærksom på, at der på dette sted i skoven findes en uregistreret gravhøj. Højen er ca. 1½ m. høj. Diameteren er ca. 16 meter. Nordsiden af højen gennemskæres delvist af en skovsti, mens sydsiden er berørt af et gammelt fredskovdige. Højen er på toppen bevokset med unge træer, mens der står større træer i kanten af højen.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet som beskrevet i 2008. På nordsiden en stor bøg. Resten af højen bevokset med mindre ahorn. Intet græsdække. Ligger på skovsti.

Litteraturhenvisninger  (0)