Skovsgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090405-60

Fredningsnr.
381613

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav ved Skovsgård. Voldgraven består af en vinkelformet vandfyldt grav, der er ca. 110 m lang i nord-sydlig retning og ca. 65 m i øst-vestlig retning. Bredden varierer fra ca. 15 til ca. 35 m, og den nord- sydgående del er delt af en ca. 6 m bred overgang. Voldgravens form og udstrækning fremgår af vedlagte kortskitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning eller tilfyldning eller på nogen an- den måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstan- den kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsanti- kvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgrave på hovedgården Skovsgård. Fundet som beskrevet. Bar præg af en nylig oprensning.

1998 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9470
Odense Bys Museer
Beskrivelse af voldgravens form og udstrækning er udarbejdet i forbindelse med fredningsdeklaration i 1972 - uvist af hvem. Voldgraven består af en vinkelformet, vandfyldt grav, der er ca 110 meter lang nord-syd og ca 65 øst-vest. Bredden varierer fra ca 15-35 meter. Den nord-sydgående del er delt af en ca 6 meter bred overgang.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)