Duelund, Haslevgårde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Mariagerfjord

Sted- og lokalitetsnr.
120401-21

Fredningsnr.
15151

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)

Møntfund, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted og grav ved Duelund, Haslevgårde Voldstedet består af en rektangulær borgbanke, der i nord- syd måler ca. 60 m og i øst-vest ca. 80 m. Den er omgivet af en ca. 10 m bred grav, der mod syd og øst er afskåret af en til gården hørende have. Over den vestlige grav lø- ber vejen Als-Øster Hurup. Såvel borgbanke som grav er un- der dyrkning. Det fredede areal begrænses af en linie, der mod vest følger vejens østre kant i en længde af ca. 80 m, målt fra den til gården hørende sti, der danner frednings- grænse mod syd. Mod nord og øst løber linien langs gravens ydre rande, idet den mod sydøst følger det hegn, der adskil- ler voldsted fra have.
Undersøgelsehistorie  (4)
1963 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1994 Privat detektorbrug
Journal nr.: 2751
Aalborg Historiske Museum

1997 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/97-406
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 5705: 3 mønter 1) Erik Menved, 2) Christian V, 2 skilling, 1677, 3) Norge Fr. III, 2 skilling, 1658.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Duelund Voldsted. Græsklædt banke i tilknytning til feriehusområde.

Litteraturhenvisninger  (0)