Ågård Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110704-172

Fredningsnr.
110820

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Ågård To i den vestlige del af den nuværende gårds have belig- gende banker, adskilte ved en lavning og omgivne af eng- drag og en nyere grav, samt af haven ved den nordøstlige side. I den sydlige, ca. 112 fod x 102 fod store og 11 fod høje banke er foretaget en nyere, dyb indgravning på øst- siden. I den nordlige, ca. 145 fod x 145 fod store og ind- til 8 fod høje banke findes bygningsrester, der er synlige på den vestlige og sydlige side. Fra denne bankes nordøst- lige hjørne løber en ca. 12 fod bred dæmning i østlig ret- ning ned mod gården. Udenfor voldstedets nordside står i engen en del egepæle, hvoraf to særlig er synlige, og som er rester af en bro, som har dannet forbindelsen over til en vejdæmning, som fra kørevejen løber i en bue i østlig retning ned over marken.
Undersøgelsehistorie  (5)
1906 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1999 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 4215
Aalborg Historiske Museum
Har på marken umiddelbart nord for Ågård Voldsteds nordbanke optaget to egepæle.

1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4215
Aalborg Historiske Museum
De to egepæle blev hjemtaget til ÅHM og sendes til dendrodatering. De stammer måske fra en trævej/bro, der har ført til nordbanken.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)