Ågård Voldsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110704-172

Fredningsnr.
110820

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)
Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)
Fredningstekst

Ågård To i den vestlige del af den nuværende gårds have belig- gende banker, adskilte ved en lavning og omgivne af eng- drag og en nyere grav, samt af haven ved den nordøstlige side. I den sydlige, ca. 112 fod x 102 fod store og 11 fod høje banke er foretaget en nyere, dyb indgravning på øst- siden. I den nordlige, ca. 145 fod x 145 fod store og ind- til 8 fod høje banke findes bygningsrester, der er synlige på den vestlige og sydlige side. Fra denne bankes nordøst- lige hjørne løber en ca. 12 fod bred dæmning i østlig ret- ning ned mod gården. Udenfor voldstedets nordside står i engen en del egepæle, hvoraf to særlig er synlige, og som er rester af en bro, som har dannet forbindelsen over til en vejdæmning, som fra kørevejen løber i en bue i østlig retning ned over marken.
Undersøgelsehistorie

1906 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1999 Anmeldelse fra privat
Aalborg Historiske Museum
Har på marken umiddelbart nord for Ågård Voldsteds nordbanke optaget to egepæle.

1999 Museal besigtigelse
Aalborg Historiske Museum
De to egepæle blev hjemtaget til ÅHM og sendes til dendrodatering. De stammer måske fra en trævej/bro, der har ført til nordbanken.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Stensætninge, nordlige banke, set fra N
FM-sten, nordlige banke, set fra V
Stensætninge, den nordlige banke, set fra  V
Den nordlige banke, set fra SV
Den nordlige banke, set fra V