Samletgårde
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Aabenraa

Sted- og lokalitetsnr.
220304-294

Fredningsnr.
400835

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dyrefold, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Fårefold. Rektangulært anlæg, som indvendigt måler 9 m i Ø-V og 6 m i N-S. Indhegningen er ca. 2 m bred og 1,25 m høj, sat af sten på indersiden og jord på ydersiden. I den N-lige ende af den Ø-lige side en indgang. I Ø-siden, N for folden og i tilslutning til denne, en halvcirkelformet vold, ca. 6 m i diameter, 2,5 m bred og 0,5 m høj, ligeledes af sten og jord.
Undersøgelsehistorie  (7)
1999 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 3690
Haderslev Museum

1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3690
Haderslev Museum
HAM 3690. Sb. 22.03.04-294. Notat vedr fårefold i Rugbjerg Skov sydøst for Samletgårde; HAM jour.nr 3690 Efter anmeldelse fra Ellen Jensen ... [adr.], besigtigedes anlæget mandag den 30/8 sammen med anmelderen. Fårefolden målte ca. 6x10 m og var orienteret øst/vest med åbning mod øst. Her fandtes to meget store indgangssten. Den sydligste var væltet, mens den nordlige endnu stod opret. Heri var isat et jernbeslag. Det omgivende dige var sat af store sten (1x0.5 m) nederst. Ovenpå fandtes flere skifter af mindre sten, hvorved højden vel var omkring 3/4 meter. Ved jordoverfladen skønnes det, at bredden af diget var mellem 2 og 2.5 m. Anblæget var særdeles velbevaret og skønnes absolut fredningsværdigt. Mus.insp. Per Ethelberg Haderslev d. 31/8 1999

2000 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
HAM 3690. Sb. 22.03.04-294. Fundanmeldelse samt kort med fundsted afsat, modtaget i 2000 på N02. Fårefold. Nyere tid (1660 -9. Samletgårde (Rugbjerg Skov). Sb. 22.03.04-294. Fundår: 1999. Anmeldt i 1999 til HAM af Ellen Jensen, Hovslund Stationsby. Besigtiget i 1999 af P. Ethelberg, HAM. Øst/vest-orienteret stensat fårefold med indgang mod øst. Måler 6x10 m. Den er bevaret i fuld højde (0.75 m). DKC-registreret d. 20/1 2000. Vedlagt sagen: Besigtigelsesnotat af d. 31/8 1999 fra P. Ethelberg, HAM.

2000 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)