Gammel Abildgård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170102-54

Fredningsnr.
311211

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Fredningstekst

Tinglyst 2004: Barrit Tykke, afd. 41: Gammel Abildgård. Voldsted med banke. Banken er mod sydvest og sydøst afgrænset af skovdiger på kanten til lavereliggende naturligt tærræn; mod nordøst er den afgrænset af et bækløb, mens der i nordvest er en grav, som på midten har en mulig adgangsvej til banken. Denne grav er op til 5 m bred og 1,8 m dyb. Selve banken er noget kuperet og den nordøstlige del danner en skrånende flade. Banken er firkantet; den nordvestlige side er 42 m lang og den sydøstlige side er 30 m lang; den sydvestlige side er 30 m bred, mens den nordøstlige side er 25 m bred. På midten ud for den mulige adgangsvej over graven er banken 32 m bred. I sydvesthjørnet er overfladen meget ujævn, måske på grund af en sekundær indgravning.
Undersøgelsehistorie

1999 Museal besigtigelse
Horsens Museum
I bøgeskov på et næs, hvor to bække løber sammen ligger et markant voldsted. En grav afskærer næsset. Det må være dette voldsted, som er nævnt i sb. uden nr. mellem sb. 25 og 26.

1999 Anmeldelse fra privat
Horsens Museum

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2003 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2004 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldsted med banke.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldsted. Bevokset med løvtræer.


Billeder

Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra NV
Oversigtsfoto set fra V