Gammel Abildgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170102-55

Fredningsnr.
311210

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglyst 2004: Barrit Tykke, afd. 41: Dyssetomt, 9 m i diameter, 0,5 m høj. 4 Større randsten synlige. I midten en 1,2 x 0,6 m stor sten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1999 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 994
Horsens Museum

1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: 994
Horsens Museum
I bøgeskov ligger en lav højning; ca. 0,25-0,5 meter høj. På toppen ses flere meget store sten liggende i en nærmest firkantet ramme. Der er sandsynligvis tale om en dyssetomt, der bør fredes.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2003 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0887
KUAS, Fortidsminder
Dyssetomy, 9 m i diameter, 0,5 m høj. 4 randsten synlige. I midten en stor sten.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. 7 yngre bøgetræer - intet græsdække.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Mange mindre sten synlige i overfladen. Fortidsmindet er bevokset med enkelte yngre bøgetræer. Intet græsdække.

Litteraturhenvisninger  (0)