Gammel Abildgård

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170102-55

Fredningsnr.
311210

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tinglyst 2004: Barrit Tykke, afd. 41: Dyssetomt, 9 m i diameter, 0,5 m høj. 4 Større randsten synlige. I midten en 1,2 x 0,6 m stor sten.
Undersøgelsehistorie

1999 Anmeldelse fra privat
Horsens Museum

1999 Museal besigtigelse
Horsens Museum
I bøgeskov ligger en lav højning; ca. 0,25-0,5 meter høj. På toppen ses flere meget store sten liggende i en nærmest firkantet ramme. Der er sandsynligvis tale om en dyssetomt, der bør fredes.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2003 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2004 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Dyssetomy, 9 m i diameter, 0,5 m høj. 4 randsten synlige. I midten en stor sten.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. 7 yngre bøgetræer - intet græsdække.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Mange mindre sten synlige i overfladen. Fortidsmindet er bevokset med enkelte yngre bøgetræer. Intet græsdække.


Billeder

Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra N
Oversigtsfoto set fra S