Bakkely V
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Nyborg

Sted- og lokalitetsnr.
090601-106

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Enkeltfund, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1981 Museal rekognoscering
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afslag, en flække, ildskørnet flint og et stykke keramik.

1981 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 226
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Etablering af naturgasledning.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2020 Museal udgravning
Journal nr.: ØFM 1099
Østfyns Museer
I forbindelse med forundersøgelser på Baltic Pipe er der fundet bopladsspor i form af gruber og kogegruber fra yngre bronzealder og ældre jernalder. Et område på 5000 m2 indstilles til udgravning.

Litteraturhenvisninger  (1)
Danmarks længste udgravning. Arkæologi på naturgassens vej 1979-86
1987