Asmild Kloster
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130801-102

Fredningsnr.
200961

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Embedsbolig, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Brolægning, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Tomten af to middelalderlige bygninger (Asmild bispegård) Arealet, hvor ruinerne af de to middelalderlige grundmurede bygninger er beliggende, fremtræder delvis som en sænkning i i terrænet. Tomten, der ligger i marken ca. 120 m østsydøst for Asmild sognekirke, måler i øst-vestlig retning ca. 47 m og i nord-sydlig retning ca. 36 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (7)
1971 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1977 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 467D
Viborg Museum
Udvidelse af Kirkestien.

1977 Museal prøvegravning
Journal nr.: 467D
Viborg Museum
Undersøgelsen havde afdækket et par brolægninger, hvoraf en i to niveauer og i forbindelse med renæssanceskår. Stolper fra en muligt hegn, en række syldsten fra en let bygning, et større antal stolpehuller, som sammen med lerkarskår indicerede tilstedeværelsen af en boplads fra romersk jernalder.

1978 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F54-367
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 61/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)