Nødebo Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-27

Fredningsnr.
272825

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Markrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Røse. 0,5 x 10 m. Stenfyldt overflade. Noget uregelmæssigt af form.
Undersøgelsehistorie  (6)
1994 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1994 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse 10 x 0,5 m. Stenfyldt overflade. Noget uregelmæssigt af form. Bevoksning: En enkelt gl. eg, og lidt bøgepur i gl. ege/-bøge bevoksning.

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A785
Folkemuseet

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Skov- og Naturstyrelsen
Fortidsminder i Frederiksborg Statsskovdistrikt
2000