Kagerup

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-28

Fredningsnr.
272911

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Markrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Røse. 0,5 x 12 m. Det meste af midterpartiet bortgravet. N-, Ø- og S-siden findes, men ikke V-siden.
Undersøgelsehistorie

1994 Diverse sagsbehandling
Folkemuseet

1994 Museal berejsning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1994 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Røse 12 x 0,5 m. Uregelmæssig formet, stenfyldt. Det meste af midterpartiet bortgravet. Røsen er størst i SØ. Randsten ses hele vejen rundt. Bevoksning: En gl. rødgran på røsen i gl. bøgeskov.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger

Skov- og Naturstyrelsen
Fortidsminder i Frederiksborg Statsskovdistrikt
2000


Billeder

Foto, oversigt