Nødebo Skov
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-30

Fredningsnr.
272843

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning til opstemning af vand i Store Følstrup Dam. Ca. 70 m lang og 12 m bred, orienteret NV–SØ. Højde på indersiden(SV) er 1,0 m og højden på ydersi­den (NØ) 3 m. Stor skovvej på dæmningens krone. Afløbet fra dammen findes i dammens Ø-hjørne, hvor vandet føres helt uden om dæmnings SØ-ende.Følstrupbækkens vand - kanalens vand (fr. nr. 2728:47) - passerer dæmningens NV-ende. Passagen er rørlagt. Fredningen omfatter ikke vejbelægningen og hindrer ikke reparationer af Følstrupbækkens rørlagte gennemløb, eller dammens afløb.
Undersøgelsehistorie  (4)
1994 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dæmning - til opstemning af vand i "Store Fønstrup Dam". 70 meter lang og 12 meter bred. Højde på inderside 1½ meter, højde på yderside 3 meter. Henover dæmningen en skovvej.

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A797
Folkemuseet

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Skov- og Naturstyrelsen
Fortidsminder i Frederiksborg Statsskovdistrikt
2000