Nødebo Skov
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-31

Fredningsnr.
272842

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning til opstemning af vand i Lille Følstrup Dam. Ca. 30 m lang og 12 m bred, orienteret Ø - V. Højde på inderside (S) er 1,5 m og højde på ydersiden (N) ca. 3 m. Et betonover­løb i Ø-enden i dæmningens inderside. Stor skovvej på dæmningens krone. Fredningen omfatter ikke vejbelægningen og hindrer ikke reparationer af betonoverløbet.
Undersøgelsehistorie  (4)
1994 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dæmning - til opstemning af vand i "Lille Fønstrup Dam" (Lille Følstrup Dam). Ca. 30 meter lang og 12 meter bred. Højde på inderside 1½ meter, højde på yderside ca. 3 meter. Skovvej over dæmningen. Et betonoverløb i dæmningens inderside i Ø-enden.

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A796
Folkemuseet

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Skov- og Naturstyrelsen
Fortidsminder i Frederiksborg Statsskovdistrikt
2000