Nødebo Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-32

Fredningsnr.
272847

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Forslag til fredningstekst: Kanal. Kanalen er anlagt mellem 1887 og 1928. Den ses ikke på ”det høje målebordsblad” fra 1887, men er med på ”det lave målebordsblad” fra 1928.Vandet fra ”Stenholt Indelukke” ledes ad 2 forskellige veje, såvel gennem vejkisten/stenkisten 2728:46 til Store Følstrup Dam, som via denne kanal, langs med og klods op af dammens NV-side. Lad os sige, at det er Følstrup Bækkens vand der nu fremføres i denne kanal. Fra ”Indelukkevej”, og de første ca. 60 m mod NØ, fremføres vandet i en 3 m bred lige kanal. Over de næste 50 m er kanalen gravet igennem et 4 m højt bakkedrag. De resterende ca. 470 m til dæmning 2728:43, snor kanalen sig mellem foden af bakkedraget i NV og Store Følstrup Dam mod SØ, kun adskilt fra dammen af en smal landtange. Kanalen er på strækningen ca. 2 til 2,5 m bred. Landtangen mellem kanalen og dammen er ca. 3,5 m bred og fra 0,5 til 0,75 m over vandspejlet i Store Følstrup Dam.Vandspejlet i kanalen ligger ved ”Indelukkevej” på samme højde som vandspejlet i Store Følstrup Dam. 110 m fremme er vandspejlet i kanalen 40 cm under vandspejlet i dammen, og falder så til ca. 1,5 m under dammens vandspejl, der hvor kanalen slutter ved dæmning 2728:43. Følstrup Bæk passage gennem dæmningens NV-ende og er rørlagt.Opstrøms, fra ”Indelukkevej” og mod SSV ud i ”Stenholt Indelukke” ses en bred lige kanal. (Hvor meget af den der kan regnes som fredede fortidsminde, må afgøres af KUAS ved lejlighed).
Undersøgelsehistorie  (4)
1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A798
Folkemuseet

1994 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kanal. Fra Stenholt Indelukke er Fønstrup Bæk's vand fremført i en gravet kanal - fra "Indelukket", først i en bred lige kanal og længere fremme langs bakkefoden, og kun adskilt fra Store Fønstrup Dam af en smal tange. Vandspejlet i kanalen ligger ca. 1,5 m under vandspejlet i dammen.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Skov- og Naturstyrelsen
Fortidsminder i Frederiksborg Statsskovdistrikt
2000