Stenholtsvang

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-33

Fredningsnr.
272919

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning. 30 m lang, orienteret NNØ-SSV, 4 m bred og 0,5 m høj. Dæmningen hinder vandet i at løbe bag ud af den opstemmede Store Hjortedam.
Undersøgelsehistorie

1994 Diverse sagsbehandling
Folkemuseet

1994 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dæmning 30 m lang og 4 m bred og 0,5 m høj orienteret NNØ-SSV. Dæmningen hinder den opstemmede Store Hjortedam i at løbe over sine brede. Bevoksning: Græsklædt med en række gamle træer. Birk og rødel.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger

Skov- og Naturstyrelsen
Fortidsminder i Frederiksborg Statsskovdistrikt
2000


Billeder

Foto, oversigt