Stenholtsvang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-34

Fredningsnr.
272918

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning, til opstemmer af vand i Store Hjortedam.Dæmningen er ca. 90 m lang, orienteret VNV-ØSØ, med en bøj­ning mod S af den V-lige ende. Dæmningen er 9 m bred ved foden. Kronen er 3 m bred og ligger 1,5 m over terrænet på ydersiden (mod N) og 1 m over vandspejlet i Store Hjortedam (mod S). Det nuværende afløbet, som formentlig svarer til det oprindelige naturlige lød, ses i V-enden og er rørlagt.Ved ØSØ-enden ses en 4 m bred og 1 m dyb omløbskanal. Den er 10 m lang og krummer mod NV. 20 m fra ØSØ-enden ses på ydersiden ligeledes en rende der viser, at vanden engang har passerer her.
Undersøgelsehistorie  (5)
1994 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dæmning ca. 90 m lang, orienteret VNV-ØSØ, med en bøjning af den vestlige ende mod syd. Dæmningen er 9 m bred, 1 m høj på indersiden, og ca. 1,5 m høj på ydersiden. Dæmningen opstemmer vand i Store Hjortedam. Bevoksning: overvejende gamle træer på indersiden og unge rødgran på ydersiden.

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A788
Folkemuseet

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (1)
Skov- og Naturstyrelsen
Fortidsminder i Frederiksborg Statsskovdistrikt
2000