Stenholtsvang
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-34

Fredningsnr.
272918

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning, til opstemmer af vand i Store Hjortedam.Dæmningen er ca. 90 m lang, orienteret VNV-ØSØ, med en bøj­ning mod S af den V-lige ende. Dæmningen er 9 m bred ved foden. Kronen er 3 m bred og ligger 1,5 m over terrænet på ydersiden (mod N) og 1 m over vandspejlet i Store Hjortedam (mod S). Det nuværende afløbet, som formentlig svarer til det oprindelige naturlige lød, ses i V-enden og er rørlagt.Ved ØSØ-enden ses en 4 m bred og 1 m dyb omløbskanal. Den er 10 m lang og krummer mod NV. 20 m fra ØSØ-enden ses på ydersiden ligeledes en rende der viser, at vanden engang har passerer her.
Undersøgelsehistorie  (4)
1994 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dæmning ca. 90 m lang, orienteret VNV-ØSØ, med en bøjning af den vestlige ende mod syd. Dæmningen er 9 m bred, 1 m høj på indersiden, og ca. 1,5 m høj på ydersiden. Dæmningen opstemmer vand i Store Hjortedam. Bevoksning: overvejende gamle træer på indersiden og unge rødgran på ydersiden.

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A788
Folkemuseet

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (1)
Skov- og Naturstyrelsen
Fortidsminder i Frederiksborg Statsskovdistrikt
2000