Rummelbag
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-35

Fredningsnr.
272824

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmningen, til opstemning af vand i Rummelborg Dam. Anlægget består af 2 dæm­nin­ger, nogenlunde vinkelret på hinanden, og forbundet med hi­nanden i SØ-hjørnet af en naturlig bakkeknold. Der er her ca. 20 m mellem de 2 dæmninger.Den S-lige del er ca. 40 m lang, 5,5 m bred og 1,5 m høj, orienteret omtrent VNV-ØSØ. På indersiden, siden omtrent mod N, ses hist og her rester af stensætning. Den Ø-lige del er orienteret omtrent NNØ-SSV og har indersiden omtrent mod V. Den del er ca. 20 m lang, 6 m bred og op til 2 m høj, og med tydelig stensætning på indersiden. I den S-lige 1/3 en 6 m bred gennemgravning, hvor vandet passerer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1994 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1994 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dæmningen Rummelbag (formentlig Rummelborg). Anlægget består af 2 dæmninger, nogenlunde vinkelret på hinanden og forbundet med hinanden af en naturlig bakkeknold i SØ-hjørnet. Den sydlige del er ca. 40 meter lang, 5½ meter bred, orienteret VNV-ØSØ. På indersiden (mod nord) ses hist og her rester af stensætning. Den nordlige del er orienteret N-S og har indersiden mod vest. Den er 20 meter lang, 6 meter bred og op til 2 meter høj. Tydelig stensætning på indersiden. I den sydlige tredjedel ses en 6 meter bred gennemgravning.

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A781
Folkemuseet

1994 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (1)
Skov- og Naturstyrelsen
Fortidsminder i Frederiksborg Statsskovdistrikt
2000