Nødebo Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-36

Fredningsnr.
272912

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Kanal, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Dige (skov), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Kanal. Kanal til fremføring af vand til Følstrup Bæk fra et andet vand­system. Ca. 150 m lang. Anlagt langs foden på en lav bakke med dige ud mod det lave terræn i SØ. Hvor anlægget er størst er det 10 m bredt og højde fra det lave terræn til dige­krone er 2 m, fra kanalbund til digekrone 1,6 m. Hvor anlægget er mindst er det 7 m bredt og højde fra ter­ræn til digekrone 0,6 m, fra kanalbund til digekrone 0,5 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1994 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kanal til fremføring af vand fra ? til ?. Ca. 150 meter lang. Anlagt langs foden af en lav bakke med dige og ud mod det lave terræn i sø. Anlægget er, hvor det er størst 10 meter bredt. Højde fra terræn til digekrone: 2 meter, fra kanalbund til digekrone: 1,6 meter. Hvor det er mindst er anlægget 7 meter bredt. Højde fra terræn til digekrone: 0,6 meter, fra kanalbund til digekrone: 0,5 meter.

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A782
Folkemuseet

1994 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (1)
Skov- og Naturstyrelsen
Fortidsminder i Frederiksborg Statsskovdistrikt
2000