Nødebo Skov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-37

Fredningsnr.
272913

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, Er ikke tinglyst: ******************************** Dæmning, der hindrer Følstrup Bækkens naturlige løb ud i engen mod Ø, men leder vandet mod S til Stenholt Møllekanal, samt holder vand opstemt i Oddendam Mose. Dæmningen er ca. 100 m lang i alt, og er orienteret N – S.N-enden er 30 m lang, 5 m bred og 2 m høj på ydersiden (Ø). N-enden spærrer for Følstrup Bæks naturlige løb ud i engen mod Ø.Dæmningens S-ende består delvist af noget oprindeligt terræn, som er omformet, og delvist af en regulært bygget dæmning. Strækningen er 70 m lang, 14 m bred og 3 m høj på ydersiden (Ø). Hen ad dæmningens S-enden forløber en skovvej.Den S-lige del af dæmningen blev restaureret i 1990.
Undersøgelsehistorie  (7)
1990 Uspecificeret aktivitet
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A783
Folkemuseet

1994 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dæmning ca. 100 meter lang. I nordenden ca. 8 meter bred og 1,75 meter høj. Sydenden noget højere, ca. 14 meter bred. Den sydlige del af dæmningen er restaureret i 1990. Dæmningen opstemmer vand i Oddendam mose og tvinger Fønsbakkens vand ud i Stenholt Møllekanal. Et vejspor på den sydlige trefjerdedel af dæmningen.

1994 Beskadigelse/hærværk
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1994 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (1)
Skov- og Naturstyrelsen
Fortidsminder i Frederiksborg Statsskovdistrikt
2000