Stenholt Møllekanal
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-38

Fredningsnr.
272914

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Marksystem, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke nabomatriklen. Er ikke tinglyst:' ”Stenholt Møllekanal”. Fra Oddendam Mose til Stenholt Mølle er, i S-siden af engen, gravet en kanal til fremføring af Følstrup Bækkens vand. Kanalen er anlagt, til dels langs en højdekurve, hvor et udvendigt dige holder vandet ”på plads”, og til dels gennem terrænet.Kanalen er ca. 800 m lang og omkring 3 m bred. Ved Odden­dam Mose og ca. 60 m frem, er kanalen gravet gennem en høj bakke - fra bund til top, ca. 4 m. Herfra og de næste ca. 550 m, har kanalen et udvendigt dige.Diget er ca. 6 m bred og fra 0,5 til 1,5 m højt. På de resterende ca. 190 m findes blot den gravede kanal.Fra skovgærdet, tæt efter Odderdam Mose, og de første ca. 370 m frem, forløber selve kanalen udenfor Naturstyrelsens areal, hvorefter selve kanalen på resten af strækningen ligger inde på Naturstyrelsens område.Det udvendige dige ligger, selv sagt, udenfor skovens areal, på samme strækning som kanalen ligger udenfor. Men fra hvor kanalen ligger på skovens terræn og de næste ca. 140 m synes diget at udgøre skellet til naboen, inden resten af diget, på den næste ca. 90 m lange strækning, igen ligger udenfor. Her slutter diget, 190 m før anlægget passerer vort ejendomsskelskel.
Undersøgelsehistorie  (6)
1994 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenholt Møllekanal. Fra Oddendam Mose til Stenholt Mølle er langs højdekurven i sydsiden af engen gravet en kanal til fremføring af Fønstrupbækkens vandmølle. Ved Oddendam Mose er kanalen gravet igennem en høj bakke - fra bund til top ca. 4 meter. Enkelte andre steder er der mindre bakker, men på størstedelen af strækningen ses en vold langs ydersiden med en kronebredde på 4 meter (vejspor på voldkronen). Selve kanalen er 4 meter bred.

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A784
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1994 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (1)
Skov- og Naturstyrelsen
Fortidsminder i Frederiksborg Statsskovdistrikt
2000