Stenholtsvang
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-39

Fredningsnr.
272916

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Kanal, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning og omløbskanal. Dæmningen opstemning vand i Gåsedam. Den er ca. 70 m lang, orienteret NV-SØ, ca. 11 m bred ved foden, 1,8 m høj og med afrundet kron. 43 m fra SV-enden en gennembrydning af dæmningen, gennem hvilken ”Hjortedamsbækken” løber. Gennembrydningen er 7 m bred for oven og 4 m i bunden, og bækkens vandspejl ligger 3,5 m under dæmningens krone. Dæmningen er ligeledes afbrudt ved landfæstet i NV-enden, hvor omløbskanalen er gravet igennem. Omløbskana­len er op til 2 m dyb der og 6 m bred for oven. Kanalen er ca. 45 m lang og forløber i en svag bue mod Ø.
Undersøgelsehistorie  (7)
1994 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A786
Folkemuseet

1994 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dæmning og omløbskanal. Ca. 70 m. lang orienteret NV-SØ. Bredde ca. 11 m, højde ca. 1,75 m, 43 m fra SN-enden en, for oven, 7 m bred afbrydelse hvor igennem bækken løber. Vandspejlet er her 3,5 m under dæmningens krone. Dæmningen er ligeledes afbrudt ved landfæstet i NV, hvor omløbskanalen er gravet igennem. Omløbskanalen er op til 2 m dyb og 6 m bred for oven. Kanalen er ca. 45 m lang og forløber i en bue drejende mod Ø. Bevoksning: Mellemaldrende bøge i tilsvarende bevoksning.

1994 Grøft ved byggeri/anlæg
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (1)
Skov- og Naturstyrelsen
Fortidsminder i Frederiksborg Statsskovdistrikt
2000