Stenholtsvang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Hillerød

Sted- og lokalitetsnr.
010108-40

Fredningsnr.
272917

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Kanal, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning og omløbskanal. Dæmningen opstemmer vand i Lille Hjortedam. Den er ca. 50 m lang, orienteret i NV-SØ, ca. 12 m bred ved foden, 2 m høj og med en 5 m bred krone. Stensætning på indersiden (SV-siden) af dæmningen.”Hjortedamsbækken” passerer gennem en stenkiste med en lysning på 50 x 50 cm. På begge sider af stenkisten ses stensætninger til forstærkning at skrænterne. På NØ-siden er et stort hak gravet ind i dæmningen. Fra SØ-enden og langs dæm­ningens yder­side (NØ-siden) hen til mid­ten/til det nuværende gennemløb, ses en 2 m dyb og, for oven, 6 m bred omløbskanal. På dæmningens krone en 5 m bred skovvej.
Undersøgelsehistorie  (6)
1994 Byggeri og anlæg
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1994 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dæmning.Til opstemning af vand i Lille Hjortedam. 50 m lang, orienteret i NV-SØ. Dæmningen er 2 m høj og 12 m bred med stensætning på indersiden. Vandløbet passere gennem en stenkiste med en lysning på 50 x 50 cm. Stenkisten ses kun ved afgangen. Ved indgangen er vandløbet fra dæmningen rørlagt. Fra Sø-enden og langs dæmningens yderside hen til midten, ses en 2 m dyb og, foroven 6 m bred omløbskanal. En minder skovvej hen over dæmningen. Bevoksning: Bevokset med gamle bøge i tilsvarende bevoksning.

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A787
Folkemuseet

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
8 meter fra åen og umiddelbart nedenfor dæmningens sydøstlige side ligger en fundamentssten minimum 50 x 60 x 50 cm med tydelige kløvemærker. Tilstedeværelsen af den fine fundamentssten i skoven er bemærkelsesværdig.

Litteraturhenvisninger  (1)
Skov- og Naturstyrelsen
Fortidsminder i Frederiksborg Statsskovdistrikt
2000