Petrine Sonneshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Halsnæs

Sted- og lokalitetsnr.
010505-79

Fredningsnr.
272647

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Petrine Sonneshøj". 1,5 m høj og 17 m i diameter. Højen er pænt kuplet med en lille topflade. Der er en ældre nedgravning i vestsiden, som er 1,5 m x 1,5 m x 0,3 m. Tydelig højfod i N, V og S. Utydelig højfod i Ø. Højen ligger i skellet mellem matr.nr. 3-x og 3-v Evetofte By, Melby.
Undersøgelsehistorie  (7)
1824 Registrering via historisk dokumentation
Journal nr.: S142
Industrimuseet Frederiks Værk

1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: S142
Industrimuseet Frederiks Værk
På Generalstabskortet over Halsnæs fra 1824 ses på den mod syd faldende skråning fra bakken Sandbjerg en tæt koncentration af små højmarkeringer (4-6?) samt en lidt større markant høj nærmest vejen mellem Evetofte og Hanehoved - nordøst for småhøjene. Højen ligger idag i tæt bebygget sommerhusområde og benyttes til udsigtspunkt med stole og bænke. Højen bør fredes.

2000 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fredningsnummer: 2627:47.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2003 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 2003-2115-0138
KUAS, Fortidsminder
Tilladelse til byggeri indenfor fortidsmindebeskyttelseslineien til "Petrine Sonnes Høj".

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)