Ravnsholt
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Allerød

Sted- og lokalitetsnr.
010403-67

Fredningsnr.
292931

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Depotfund, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj. 0,8 x 14 x 8 m orienteret ca. Ø-V (vin­kelret på vejen). Ø-lig del af højen afskåret af vej. Et par mindre sten på højen.
Undersøgelsehistorie  (8)
1888 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I forbindelse med regulering af et vejstykke og afgravning af en bakke på vejen fandtes 6 slebne flintøkser og 3 grønstensøkser sammen indenfor et område på 1 alen og 4 alen under den oprindelige jordoverflade.

1888 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1999 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: P.3597/99
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2000 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fredningsnr.: 2929:31.

2000 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2000 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: A611/1
Folkemuseet
En 14 x 8 x 0,75 meter stor ø-v orienteret langhøj, som er fredet (2929:31) for en del år siden. På højen et par mindre sten. Højen ligger vinkelret på en skovvej, som gennemskærer højen i den østlige del. I 1888 fandtes ved regulering af et vejstykke i Ravnholt Skov, hvor der afgravedes " en mindre Bakke", 8 økser fra tragtbægerkultur og senneolitikum (NM A 8295-302). Klaus Ebbesen (Die Jüngere Trichterbecherkultur..,1975) har tolket økserne som et "flintskrotdepot".

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)