Gjorslev Voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Stevns

Sted- og lokalitetsnr.
050604-81

Fredningsnr.
362975

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Gjorslev voldsted Voldstedet består af borgbanken, der måler ca. 70 x 85 m og de omgivende 13-15 m brede, vandfyldte voldgrave med kampe- stenssatte udvendige og indvendige sider. På borgbanken lig- ger det i henhold til bygningsfredningsloven i Kl. A fredede slot. Over den søndre, østre og nordre grav er broer. I vold- gravens nordvestlige hjørne er et udløb fra graven. Fredningsgrænsen forløber langs gravens udvendige, øvre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigs- antikvaren.
Undersøgelsehistorie  (7)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
? x 115,0 x 100,0 m. Stensætningen på N-siden af borgbanken ved at skride sammen. Voldgraven trænger iflg. godsejer Tesdorph til oprensning. Ellers som fredningsbeskrivelse. ** Seværdighedsforklaring ** I forbindelse med slottet, naturligvis, men privat! Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 18/89-15
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1999 Museal prøvegravning
Journal nr.: 7658
Museerne.dk
Der blev intetsteds påtruffet murværk, syldsten eller lignende under gulvene der evt. kunne tilskrives en ældre bygning på stedet.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Litteraturhenvisninger  (0)