Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080801-20

Fredningsnr.
36164

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1300 - 1399 e.Kr.)

Enkeltfund, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted Voldstedet ligger i haven øst for stuehuset og består af en oval borgbanke af jord, omgivet af en tør ringgrav, der dog næsten er udslettet vest for borgbanken. Voldstedet indgår i gårdens haveanlæg og er delvis bevokset med træer og buske. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved grav- ing, pløjning, bortførsel af jord og sten, tilførsel af jord, sten eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Dog må det holdes og dyrkes som en del af haven i et omfang som hid- til. Eventuel træhugst er forbeholdt ejeren, men stødoptagning er ikke tilladt. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det fredede voldsteds udstrækning og form fremgår af det vedføjede kort, hvorpå også servitutgrænserne, der om- lutter det fredede areal, findes angivet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1960 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1968 Privat opsamling
Journal nr.: 4200
Odense Bys Museer
Fra lokaliteten stammer keramik og fund af borgerkrigsmønter.

1980 Genstand registreret i privateje
Journal nr.: 4200
Odense Bys Museer
Mønterne er på et tidspunkt sendt til Nationalmuseets Mønt og Medaillesamling, fundprotokolnr. 3546.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
5 træer, ellers dækket af studer og andet prydhalløj. Voldgrav: bredde 2-4 m, dybde: 3/4-1,5 m. smal dæmning mod Ø: højde : 0,5, bredde 2,5m og længde ca 25 m. Flød på toppen. Mål: 3x23x23 m. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt, velbevaret lille anlæg.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er et middelalderligt voldsted der ligger i Allerup som en del af et haveanlæg. Voldstedet består af en oval borgbanke af jord, omgivet af en fugtig ringgrav, der dog næsten er udslettet vest for borgbanken.

Litteraturhenvisninger  (0)