Brahesborg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080206-57

Fredningsnr.
371319

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav. En ca. 165 m lang voldgrav, der foroven er ca. 27 m bred. Graven har ca. 4 m brede, indtil 2,5 m høje skråninger, der er bevoksede med træer. Voldgraven er vandfyldt, bortset fra den østligste ende. Ved voldgravens udmunding i søen mod vest er den overspændt med en ca. 2 m bred jernhænge- bro. Voldgraven ligger syd for Brahesborg hovedbygning paral- lelt med den offentlige vej. Fredningsgrænsen forløber langs voldgravens øvre kanter i nord og syd, i vest lige vest for broen og i øst langs ce- mentmuren, der danner gravens afslutning mod øst. Broen over voldgraven er ikke omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller tilfyld- ning eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af vold- graven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (9)
1969 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1971 Museal besigtigelse
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1971 Tinglysning
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning
En ca. 165 m lang voldgrav, der foroven er ca. 27 m bred. Graven har ca. 4 m brede, indtil 2,5 m høje skråninger, der er bevoksede med træer. Voldgraven er vandfyldt, bortset fra den østlige ende. Ved voldgravens udmunding i søen mod vest er den overspændt med en ca. 2 m bred jernhængebro. Voldgraven ligger syd for Brahesborg hovedbygning parallelt med den offentlige vej. Fredningsgrænsen forløber langs voldgravens øvre kanter i nord og syd, i vest lige vest for broen og i øst langs cementmuren, der danner gravens afslutning mod øst. Broen over voldgraven er ikke omfattet af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning eller opfyldning eller på anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgrav på Brahesborg hovedgård. Fundet som beskrevet. Ingen mål opgivet.

1996 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 8276
Odense Bys Museer
I forbindelse med oprensning af den fyldte voldgrav foretoges boringer for at fastslå den tilladelige afgravningsdybde. Resultatet af boreprøverne var at sumpskoven på det sted bestod af af et 30-40 cm tykt lag af rodnet, for det meste tagrør. dette lag "flød" på 50-120 cm vand.

1996 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1996 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 8276
Odense Bys Museer

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)