Skovlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090426-26

Fredningsnr.
41167

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Lille langdysse, 0,5 x 12 x 5 m, orienteret NNØ/SSV. I vest 8 randsten, i øst 5 plus en løstsiddende større sten (en skubkværn). I den sydlige halvdel af højen et formodet kammer, næsten jorddækket, hvoraf 3 sten ses, heraf i hvert fald to vistnok bæresten in situ.
Undersøgelsehistorie  (5)
1972 Museal besigtigelse
Journal nr.: 148
Fyns Stiftsmuseum
Aflang forhøjning med tildels større sten udenom. N-S, ca 10 m lang, 5 m bred. I den sydlige halvdel fandtes resterne af et stenkammer.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille langdysse orienteret NNØ/SSV. I V 8 randsten; i Ø 5 plus en løstliggende sten i randstenslinjen. Sidstnævnte sten er en skubkværnligger. I sydlige halvdel af højen et formodet kammer, næsten jorddækket, bestående af 3 synlige sten, hvoraf de 2 sandsynligvis er bæresten, mens den tredje enten er en bæresten eller en forskubbet dæksten. Ejeren ønsker selv at pleje højen ved rydning af krat og nåletræer, så højen bliver mere synlig. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2004 Tinglysning
Journal nr.: 2003-2111-0927
KUAS, Fortidsminder
Lille langdysse, 0,5 x 12 x 5 m, orienteret NNØ-SSV. I vest og øst ses randsten og i den sydlige halvdel af højen et formodet kammer.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (0)