Blemmelyng
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060303-121

Fredningsnr.
5234100

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,75 x 11 m. Overfladen noget ujævn med lav sænkning i top. I N noget affladet.
Undersøgelsehistorie  (3)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nylarsker Sogns Andel af Blemmelyng er tæt belagt med mindre og større Smaahøie, der vistnok alle henhøre til de saa almindelige Stenrøser [sb.82A-82C,119-143]. Enkelte af disse ere dog af et andet Udseende og kunne maaske gjemme Støvet af mere velstaaende Folk. Der er saaledes hist og her større Røser, som langs Randen have en Ring af en Dynge Smaastene, andre, som have Randstene, der ere af Størrelse som de Randstene, man af og til ser omkring virkelige Gravhøie, og atter andre Røser, der nærmest maa betegnes som store flade 70 Fod brede cirkelrunde Brolægninger af Form og Udseende som de mærkelige cirkelrunde Pladser i Paulsker Lyng... Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 11 x 0,75 m ......... Ujævn overflade. Lav sænkning i top. N-delen noget affladet. Muligvis spor af gammel udgravning i NØ. Flere gamle gravstød på N-del. Nyligt ryddet. S-del med unge birk og røn, brombær og græs. Gamle hjulspor fører henover højen. Pleje af hele gravfeltet bør overvejes. I gravfelt sammen med 9, 1-6. Se kort skitse. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)