Boller Slot
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
170112-68

Fredningsnr.
291213

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Muret bro

Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Træbroer

Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Levnedsmidler, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Brødovn

Fredningstekst
Voldgraven omkring Boller slot. Voldgraven, der omgiver slottets nærmest rektangulære voldsted, er vandfyldt med lave skrænter på inder- og ydersiden. Over graven fører i vest en muret bro, i nord en træbro samt i øst, hvor voldgraven partielt er opfyldt fra banken, en kort træbro. Dette fortidsminde må ikke udjævnes eller på nogen måde beskadiges ved grav- ning eller henkastning af jord, sten og affald. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets sam- tykke.
Undersøgelsehistorie  (10)
1993 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: D.18/93
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
Kloakering.

1993 Museal prøvegravning
Journal nr.: 622
Horsens Museum
På selve borgbanken, indenfor voldgraven registreredes flere anlæg i kloakgrøften og et supplerende felt. Ældst var en middelalderlig munkestensbygning, med ukendt funktion. Tæt herved en kampestenssokkel med tilhørende gulvlag - også fra middelalderen. Hertil kom fundamentsrester til et NØ-tårn, NV-tårn ?, en kampestenskælder, en stor brødovn og dele af mindst 3 brolægninger - antagelig fra slutningen af middelalderen eller 1550-1600.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2005 Museal besigtigelse
Horsens Museum
Besigtigelse i forbindelse med ledningsarbejde. Ingen steder i den lange grøft sås uforstyrret undergrund eller bevarede, intakte gamle overfladelag. I stedet var der tale om opfyldningslag i op til 1,6 meters dybde.

2005 Grøft ved byggeri/anlæg
Horsens Museum

2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2122-0529
KUAS, Fortidsminder

2007 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Voldgraven omkring Boller slot. Voldgraven, der omgiver slottets nærmest rektangulære voldsted, er vandfyldt med lave skrænter på inder- og ydersiden. Over graven fører i vest en muret bro, i nord en træbro samt i øst, hvor voldgraven partielt er opfyldt fra banken, en kort træbro. Dette fortidsminde må ikke udjævnes eller på nogen måde beskadiges ved grav- ning eller henkastning af jord, sten og affald. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets sam- tykke.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldgrav omkring Boller slot.

Litteraturhenvisninger  (0)