Lustrupholm voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190409-103

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (7)
1973 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Lustrupholm voldsted. Voldstedet består af en lav banke, der måler ca. 80 x 80 m. Mod nord begræn- ses det fredede areal af volden ved landevejens sydside, mod øst og syd af bækken, og mod vest af en linie, der forløber parallelt med bæklejet øst for borgbanken ca. 80 m vest for dette. På voldstedet ligger Lustrupholms nuvæ- rende bygninger, der imidlertid ikke berøres af denne fredning. Det fredede areal benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Det fredede areal kan benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1993 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1067
Den antikvariske Samling i Ribe
Der blev ikke konstateret skader på kulturlag eller levn af interesse.

1993 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1067
Den antikvariske Samling i Ribe
Diverse ledningsarbejder på det fredede voldsted.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2003 Aflysning
Kulturstyrelsen
Voldstedet aflyst i 2003. Aflysningsdokument af 7/3.2003

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)