Odense Adelige Jomfrukloster
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080407-152

Fredningsnr.
361616

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Embedsbolig, Middelalder (dateret 1500 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: 412 og umatr. gadeareal af Odense bygrunde Odense adelige Jomfrukloster = Den middelalderlige bispegård. De under nuværende jordoverflade bevarede levn af den middel alderlige bispegård må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.
Undersøgelsehistorie  (10)
1972 Museal prøvegravning
Journal nr.: 137
Odense Bys Museer
Ved udgravning og bygningsarkæologiske undersøgelser fandtes kulturlag og bygningsrester af den senmiddelalderlige bispegård. Anlægget var 3- måske 4-fløjet, og heraf kendes nord-, vest- og østfløjen med sikkerhed. Sydfløjen kendes ikke, men kan blot have bestået af en spærremur. Store dele af nordfløjens kælder og 2. stokværk stod bevaret i den nuværende hovedbygnings murværk, mens de to øvrige fløje kun kendes fra udgravninger. Porten i det senmiddelalderlige anlæg formodedes af have ligget nordligst i vestfløjen.

1975 Museal udgravning
Journal nr.: 137
Odense Bys Museer

1977 Museal prøvegravning
Journal nr.: 137
Odense Bys Museer

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Den middelalderlige bispegård. Kaldes idag Odense adelige jomfrukloster. Underjordisk ruin. Intet at bemærke.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2009 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 137
Odense Bys Museer
I forbindelse med restaureringsprojekt for anlægget ønskes gennemført en række forundersøgelser som led i projekteringen. Museet fremsender budget og anmodning om dispensation til godkendelse.

2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2009-7.23.02-0013
KUAS, Fortidsminder

2010 Museal udgravning
Journal nr.: 137
Odense Bys Museer
Undersøgelsen har bridraget med væsentlige oplysninger om Jens Andersen Beldenaks bispegård fra 1504-1508.

2010 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 137
Odense Bys Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)