Odense Adelige Jomfrukloster

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080407-152

Fredningsnr.
361616

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Embedsbolig, Middelalder (dateret 1500 - 1535 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: 412 og umatr. gadeareal af Odense bygrunde Odense adelige Jomfrukloster = Den middelalderlige bispegård. De under nuværende jordoverflade bevarede levn af den middel alderlige bispegård må ikke fjernes, ændres eller beskadiges på nogen måde.
Undersøgelsehistorie

1972 Museal prøvegravning
Odense Bys Museer
Ved udgravning og bygningsarkæologiske undersøgelser fandtes kulturlag og bygningsrester af den senmiddelalderlige bispegård. Anlægget var 3- måske 4-fløjet, og heraf kendes nord-, vest- og østfløjen med sikkerhed. Sydfløjen kendes ikke, men kan blot have bestået af en spærremur. Store dele af nordfløjens kælder og 2. stokværk stod bevaret i den nuværende hovedbygnings murværk, mens de to øvrige fløje kun kendes fra udgravninger. Porten i det senmiddelalderlige anlæg formodedes af have ligget nordligst i vestfløjen.

1975 Museal udgravning
Odense Bys Museer

1977 Museal prøvegravning
Odense Bys Museer

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Den middelalderlige bispegård. Kaldes idag Odense adelige jomfrukloster. Underjordisk ruin. Intet at bemærke.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2009 Planlagt byggeri/anlæg
Odense Bys Museer
I forbindelse med restaureringsprojekt for anlægget ønskes gennemført en række forundersøgelser som led i projekteringen. Museet fremsender budget og anmodning om dispensation til godkendelse.

2009 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder

2010 Museal udgravning
Odense Bys Museer
Undersøgelsen har bridraget med væsentlige oplysninger om Jens Andersen Beldenaks bispegård fra 1504-1508.

2010 Byggeri og anlæg
Odense Bys Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Området med klosterets afgrænsning mod Albanigade
afgrænsning mod udgravning